Şi-acest ADEVĂR e punctul central al creştinismului. Nu moartea ci învierea Lui Hristos e fundamentul nostru. Și alții au murit pe cruce. Fără înviere, Hristos ar fi fost doar un martir, așa e Domnul Domnilor.

Dacă n-ar fi înviat Hristos nu ar exista nimic pentru care merită să mori sau pentru care merită să trăiești. Dacă ar fi o poveste doar învierea Lui, vă garantez eu că nici ucenicii şi nici alti zeci de mii de martiri de-atunci încoace nu şi-ar fi dat viaţa pentru o minciună.

DA, noi avem deplina convingere că e viu chiar dacă nu-L vedem cu ochii fizici, vedem tot ce atinge El şi ne minunăm. Stă la dreapta Tatălui dar Duhul Lui locuieşte în noi. Ne vorbeşte, ne călăuzeşte, ne dă viaţă şi ne mântuieşte iar în curând ne va lua cu El.

”Dar acum Hristos a înviat din morți”… Deci sus să avem inimile pentru că El este moartea morții și  învierea vieții…

Hristos a înviat!

 

Hristos a înviat! Ce vorbă sfântă!

Îţi simţi de lacrimi calde ochii uzi,

Şi-n suflet parcă serafimii-ţi cântă

De câte ori, creştine, o auzi?

 

Hristos a înviat în firul ierbii,

A înviat Hristos în Adevăr;

În poieniţa-n care zburdă cerbii,

În florile de piersic şi de măr.

 

În stupii de albină fără greş,

În vântul care suflă mângâios,

În ramura-nflorită de cireş.

Dar vai, în suflet ţi-a-nviat Hristos?

 

Ai cântărit cu mintea ta, creştine,

Cât bine ai făcut sub cer umblând,

Te simţi măcar acum pornit spre bine,

Măcar acum te simţi mai bun, mai blând?

 

Simţi tu topită-n suflet vechea ură?

Mai vrei pieirea celui plin de Har?

Ţi-ai pus zăvor pe bârfitoarea-ţi gură?

Iubirea pentru semeni o simţi jar?

 

O, dacă-aceste legi de-a pururi sfinte

În aur măcar azi te-au îmbrăcat,

Cu serafimii-n suflet imn fierbinte,

Ai drept să cânţi: Hristos a înviat!

          Vasile Militaru