Orice concept, ființă sau lucru care devine un absolut în viața unui om, astfel încât prioritățile în viața lui se subordonează închinării sau dedicării totale asupra acestora, devine idol în adevaratul sens al cuvântului. Cu alte cuvinte, când creația ia locul creatorului, noi cădem automat în idolatrie.
Porunca ne atrage atenția asupra formelor prin care mintea umană ar putea ”zugrăvi” pe Dumnezeu, adică prin sculptură (statui) și pictură (icoane). Singurii care au înțeles într-o anumită măsură ca Dumnezeu nu poate fi redat prin nici o forma palpabilă au fost grecii (vezi Fapte 17:23). E imposibil să dai formă și culoare unui duh (Dumnezeu este duh- Ioan 4:24).
Totodată ne arată beneficiile sau urmările faptului de a respecta pe Dumnezeu, blestem până la a treia și a patra generație sau binecuvântări până la două mii de generații (conform scrierilor din limba ebraică).
Ne întâlnim însă cu o posibilă problemă care ar putea fi ridicată în această situație: heruvimii de pe capacul ispășirii, sfeșnicul cu cele 7 brațe, rodiile, etc. care erau în Sfânta Sfintelelor. Mulți se intreabă ce facem cu ele, dacă Dumnezeu ne-a poruncit să nu facem înfațisări ale lucrurilor. Răspunsul e foarte simplu: Dumnezeu nu e împotriva artei; cum ar putea fi cel mai strălucit Artist împotriva artei? El care a creat totul atât de perfect și armonios. Totuși, să nu uităm că toate aceste lucruri erau în Sfânta Sfintelor unde preotul intra doar o singură dată pe an, și aceasta doar pentru ca omul să nu fie ispitit să își facă înfățișări ale lucrurilor pentru a se închina lor.
În cartea Romanilor, în primul capitol, găsim răspunsul lui Dumnezeu pentru cei ce fac astfel de lucruri: ”22S-au* fălit că sunt înţelepţi şi au înnebunit:23 şi au schimbat slava Dumnezeului* nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.24 De aceea*, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor, aşa că** îşi necinstesc singuri†trupurile,25 căci au schimbat în minciună adevărul* lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în** locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.”
Singurul mod corect de a închina lui Dumnezeu este în duh și adevăr (Ioan 4:24).

Gabi Fodor