”Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia Lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.”  1 Tesaloniceni 5:18

 • Sunt unul din cei mai fericiți, mulțumit și bucuros, căci Dumnezeu a ascultat rugăciunile familiei si tuturor celor  ce s-au rugat pentru mine. Și iată-mă în viață rămânând soț, tată, bunic și membru în biserica Sion Elche !          Viorel Timofte
 • Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că în bunătatea Lui a privit spre mine, s-a oprit, mi-a întins mâna și m-a curățat. Pentru aerul ce ni-L dă și pentru răbdarea ce o are  față de noi, îi mulțumesc !      Daniel Jula
 • Îi mulțumesc lui Dumnezeu care mi-a  dat harul să fac parte din ispravnicii Lui. Împărăția Lui  începe din inimile noastre, ce acumulăm aceea și dăm mai departe. Mulțumesc Tatălui pentru acest privilegiu, pe care în fiecare an, Îl cunosc mai mult prin învățarea Cuvântului scris, la Talantul în Negot  împreună cu oameni minunați !    Anuța Uifelean
 • Mulțumim Domnului Isus zi de zi pentru harul mântuirii și pentru că El ne poarta din biruință în biruință până la venirea Lui !  Dana Straniș
 • Îi mulțumesc Domnului pentru că a lucrat asupra mea și m-a făcut să urmez calea cea dreaptă prin Isus Hristos !

                     Ștefan Constantinescu

 • Ești minunat Isuse Doamne,

            te laud Tată, te slăvesc,

            și ne-ncetat aș vrea Părinte

            prin viața mea să-ți mulțumesc !

                              Dana Gavrilaș

 • Îi mulțumim Lui Dumnezeu căci ne-a imbrăcat cu hainele mântuirii. A Lui să fie toată slava, cinstea și onoarea în vecii vecilor !                                 Ema Dumitraș
 • Îi suntem mulțumitori Domnului din toată inima, pentru că ne-a ales mai inainte sa Îl alegem noi pe El! Pentru că ne iubește ,de aceea ne-a scos din robie cu mâna Lui puternică și ne-a făcut copii ai Săi !                    Daniel și Estera Păunescu
 • Îți mulțumim că ești un Dumnezeu minunat, plin de bunatate și îndurare care nu dai răsplată după meritele noastre!                                      Eugen și Naomi Oros
 • Mulțumesc Domnului pentru jertfa de la Calvar si mântuirea oferită in dar. Mulțumesc pentru cei ce au incheiat legământ cu Domnul și pentru întreaga biserică Sion unde ne bucurăm că Duhul Sfânt lucrează !          Iacov moldovan
 • Mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile! De ce? Pentru că de la El  vin toate lucrurile. El a creat  universul, cerul si pămantul cu tot ce este pe el. El pune legile Lui în sămânță ca să dea rod  și tot El dă ploaie, caldură și lumină, pentru ca noi sa  avem hrana de toate zilele !                                         Dan Saviciuc
 • Doamne iți mulțumesc că Tu mă ridici de fiecare dată cînd  greutățile vieții mă pun la pământ.         Doru Crăciun
 • Tată ceresc, rutina mea de zi cu zi este atât de aglomerată, încât uneori uit să mă opresc spre a-ți mulțumii pentru tot ce este bun în viața mea. Binecuvântările Tale sunt multe si inima mea este plină de recunoștință pentru darul de a trãi si pentru oportunitatea de a vedea minunile creației Tale in fiecare zi. În liniștea sufletului meu, îți mulțumesc cel mai mult pentru dragostea Ta necondiționată.   Patricia Marțiș