Duminică 21 Aprilie!

Şi-acest ADEVĂR e punctul central al creştinismului. Nu moartea ci învierea Lui Hristos e fundamentul nostru. Și alții au murit pe cruce. Fără înviere, Hristos ar fi fost doar un martir, așa e Domnul Domnilor.

Dacă n-ar fi înviat Hristos nu ar exista nimic pentru care merită să mori sau pentru care merită să trăiești. Dacă ar fi o poveste doar învierea Lui, vă garantez eu că nici ucenicii şi nici alti zeci de mii de martiri de-atunci încoace nu şi-ar fi dat viaţa pentru o minciună.

DA, noi avem deplina convingere că e viu chiar dacă nu-L vedem cu ochii fizici, vedem tot ce atinge El şi ne minunăm. Stă la dreapta Tatălui dar Duhul Lui locuieşte în noi. Ne vorbeşte, ne călăuzeşte, ne dă viaţă şi ne mântuieşte iar în curând ne va lua cu El.

”Dar acum Hristos a înviat din morți”… Deci sus să avem inimile pentru că El este moartea morții și  învierea vieții…

Hristos a înviat!