În zilele de 15, 16 şi 17 Octombrie, Biserica SION Elche, va fi in POST şi RUGĂCIUNE. Ne pocăim înaintea Domnului, rugându-L să lase har şi să se îndure de noi, pentru ca în zilele ce urmează să lase din Duhul Său cel Sfânt peste noi. Te chemăm la sfinţire şi la apropiere de Domnul. Bunul Dumnezeu să se îndure de noi!!