În seara dintre ani, părtășia la Casa Domnului va începe cu orele 19.00. Vom privii în urma cu mulțumire in suflet căci Dumnezeu ne-a purtat de grijă și cu incredere spre viitor. Dumnezeu este deja acolo așa că nu ne temem ci cu bucurie pășim prin credință.

La finalul slujbei, familia SION împreună cu cei ce vor fi prezenti, râmăn să continue părtășia la o masă de dragoste. Fiți binecuvântați!!