” Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.” Col 3:13

Acesta va fi subiectul duminicii din 24 Februarie. Sunt principii clare in Scriptură de la care nu putem face rabat. Vino cu noi la părtășie !!