Lucrarea „Talantul în Negoț”

                  Cea mai bună ivestiție pe care o poate face cineva este în Cuvântul lui Dumnezeu și în sufletele
oamenilor. Este singura investiție care rămâne. Cuvântul și sufletele oamenilor sunt veșnice.
„Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” (Luca 21:33)

                  Talantul în Negoț este locul unde putem să investim înțelept în sufletele noastre și a celor din jurul nostru
învățând Cuvântul lui Dumnezeu așa cum apare scris în Sfintele Scripturi.
Este un proiect început în România sub călăuzirea lui Dumnezeu în urmă cu 16 ani ca o ramură a Școlii
duminicală ce s-a extins din ce în ce mai mult în bisericile din România cât și în bisericile române din Europa și
alte continente.

                  Această lucrare cuprinde varianta clasică unde în fiecare an după un program stabilit de echipa
organizatoare pe 10 ani, se învață câte o care a Bibliei începând cu vârsta de 7-8 ani … nelimitat și alte cărți
stabilite în funcțiede de vârstă cât și 10 versete de memorat .
Este fascinant câte lucruri frumoase se descoperă studiind în mod sistematic cărțile Bibliei. Cum de altfel se
amintește în psalmul 119:130 „Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.”
Cuprinde și varianta memorarea Scripturii ce constă în memorarea unor 4 sau 5 capitole.

                  Personal, mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest har pe care îl avem unde învățăm Cuvântul Său așa cum
apare scris și care aduce enorme beneficii în viața fiecăruia care alege să investească înțelept în lucruri
trainice. Această lucrare s-a început în biserica locală Sion Elche prin binecuvântarea lui Dumnezeu în anul
2007 cu 3 copiii fiind primii participanți: Gabi Sălăjen, Emanuel Timofte și Debora Avram.
Când mă uit în urmă văd mâna lui Dumnezeu care ne-a călăuzit și ne-a dat ibândă an după an.
În prezent suntem 35 de participați atât copiii, tineri cât și adulți în colaborare cu biserica vecină din Alicante.

                  Pregătirile încep din septembrie până în martie anul următor unde aproape în fiecare sâmbăta seara în
biserica locală Sion Elche la orele 19:00-20:30 ne întâlnim și învățăm câte 2-3 capitole din cartea care este
de studiat anului în curs. Tot la 7-10 capitole învățate avem câte un test grilă de evaluare cu scopul de a ne
motiva să citim în mod repetat și cu atenție acest cuvânt minunat.
Examenele oficiale din România încep din aprilie-august (faza pe biserică, faza județiană, faza
regională, faza națională și faza internațională). Aceste evenimente aduc o plăcută părtășie cu alte biserici
în care se învață Cuvântul lui Dumnezeu și care duce la unitatea mădularelor Trupului lui Hristos.

                  Vă așteptăm cu drag pe toți care doriți să vă alăturați acestei frumoase lucrări.
Toate materialele ajutătoare se postează pe grupul de facebook „TALANTUL ÎN NEGOȚ” unde în
colaborare cu alți învățători ajutăm la înaintarea acestei minunate lucrări.
Cuvântul o dată semănat în inimile noastre, nu se va întoarce fără rod ci, va face voia Sa și va împlini
planurile Sale în viața fiecăruia, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru
orice lucrare bună. Responsabilii lucrări „Talantul în Negoț” în Biserica Penticostală Sion Elche sunt
Anuța Uifelean, Nicoleta Tușinean, Fane Uifelean și Daniel Ani.

21.10. 2017 Sion Elche
Anuța Uifelean